Demo

 
 

רות רפפורט

מקיימת החזון

רות רפפורט נולדה בשנת 1924 בברלין. עם עליית היטלר לשלטון ב-1933, עזבה עם משפחתה את גרמניה והגיעה לישראל, פלשתינה דאז. לאחר מספר שנים בתל אביב, קבעו הוריה את ביתם בחיפה. בגיל 18, בעודה סטודנטית בסמינר לוינסקי למורות וגננות, פגשה את אהבת חייה – ברוך רפפורט, עמו ידעה 65 שנות נישואין נפלאות ואת האושר שבהקמת משפחה. בד בבד עם הצלחתו העסקית הגדולה של ברוך, התגבשה בקרב בני הזוג תחושת שליחות: לתרום מרווחיהם בתחומי הרפואה והמחקר המדעי, החינוך, התרבות והספורט – בעיקר בארץ, אך גם ברחבי העולם.
רות רפפורט פעילה בויצו למעלה מיובל שנים, מתוכן 17 שנה כיו"ר ויצו ז'נבה. בשנים האחרונות היא מכהנת כיו"ר עמית של המועצה הבינלאומית של ויצו העולמית. במסגרת זו פעלה רבות לגיוס תרומות והשקעתן, בין היתר בהקמת מעון ממוגן בשדרות, חמישה מעונות יום בחיפה, ירושלים ונשר ועוד. בפרוייקטים אלה היתה מעורבת החל משלבי התכנון, ההוצאה לפועל ועד להשקה והפעילות השוטפת, תוך שהיא מקדמת את משנתה: "העתיד טמון בילדים ובמשפחה וכל סכום שנאסף היום ייתן פירותיו בדורות הבאים".
משנת 1978 מכהנת רות כיו"ר Inter Maritime Foundation קרן שנוסדה בשנת 1973 במטרה לקדם פרויקטים הומניטריים.

רות ואמנות:
כבר בשנות ה-50 רות החלו בני הזוג רפפורט לאסוף יצירות אומנות. תחילה ברכישת ליטוגרפיות (שאגאל ומאנה כץ) ועם הזמן יצירות מקור. רות היא אספנית אומנות גדולה שהתעניינותה מלווה בחוש אסתטי מפותח, בידע בהיסטוריה של האומנות ובאהבה גדולה לציור והקו המנחה את רכישותיה הינו 'האדם וסביבתו' מתוך זיקה לאמן, והזדהות עם היצירה. בשנת 2007  לרגל יום הולדתו ה-85 של ברוך ז"ל הציגה רות בגלריה על שם רות וברוך רפפורט את האוסף לקהל הישראלי.