Demo

טקס פרסי רפפורט

מדי שנה במחצית חודש מרץ, בסמוך ליום הולדתו של מר ברוך רפפורט ז"ל, מתקיים במוזיאון תל אביב לאמנות טקס בו מוענקים פרסי רפפורט על ידי אלמנתו, הגב' רות רפפורט ובנותיו ועל ידי נציגי הגופים השותפים: מוזיאון תל אביב לאמנות, מכון רפפורט (טכניון) ומגזין 'לאשה' וועדות השיפוט בקטגוריות השונות. לטקס מוזמנים הזוכים ובני משפחותיהם, נציגי ועדות הפרס, בני משפחת רפפורט וחברי המשפחה. הטקס מחבר בין 3 קטגוריות שונות באופיין ומקדש את ההשגיות, שאר הרוח והיצירתיות הנובעים ממהות הפרס. זהו מעמד מכובד המעניק לכל אורחיו מבט מקרוב אל עולמם של הזוכים ולפועלם.