Demo

 

2011
פרס לאמן ישראלי בכיר - אסף בן צבי

 

נולד בשנת 1953 בכפר יחזקאל ועד תחילת שנות השמונים עסק בצפרות. בשנת 1981 נרשם ללימודים במחלקה לאמנות באקדמיה לאמנות "בצלאל" ובמהלך לימודיו השתלם במסגרת תוכנית לחילופי סטודנטים, במכון פראט בניו יורק. מראשית דרכו עסק אסף בן צבי בטבע ובסביבה. אסונות אקולוגיים, אנושיים, ואסונות טבע היו מוקד משיכה-ודחייה ראשוני בעבודתו והתגלמו ביצירתו בשדות צבע שמוטיבים שונים - צלב, ג'ריקן, צרעה, רפרף או ציפור - מסמלים בהם את הקיום האנושי השברירי השרוי במאבק נצחי. בעבודותיו המאוחרות חדרה המילה למערך הציורי והיצירה הייתה להרהור על אודות הפרטי, הציבורי, המקומי והאוניברסלי. "בן צבי במיטבו הוא משורר חזותי, כזה שמניח מלים מתוך רגישות גדולה למצלולן ושמוותר לעתים על יפעת הדימוי לטובת הטקסט והמסר".

סרט דוקומנטרי אסף בן צבי