Demo

 

2006
פרס לאמן ישראלי צעיר - אלי פטל

 

יליד 1974, בוגר המחלקה לאמנות באקדמיה לאמנות "בצלאל" ומשנת 2011 מכהן כראש המחלקה לאמנות ב"בצלאל". הציורים והאובייקטים של אלי פטל מיידיים באפקטיביות שלהם ונושאיהם לפעמים מזוהים כ"ציבוריים" - מוכרים וקליטים, ולפעמים מעודנים וחמקמקים. הם ריאליסטיים, חיוניים, צבעוניים, ומבוצעים במיגוון טכניקות, חלקן מסורתיות וחלקן המצאות של האמן. המוטיבים שאובים מהתקשורת וכן מזיכרונות ילדות ומסיפורי משפחה, והם משדרים פשטות וספציפיות לוקאלית. עבודתו של פטל עוסקת במה שהתווית הסטריאוטיפית מגדירה כ"עממי" וכמזרחי, תוך ניצול קלישאות מקומיות, והיא מטפלת במושאיה באירוניה, בהומור ובחמלה. עבודתו היא בו בזמן אוטוביוגרפית-אישית וחברתית-פוליטית ומצרפת וולגריות עם קיטש מתוך אמפתיה עמוקה ועולה ממנה תמונה של עולם מרובד במראות, אינטרסים וסתירות.