Demo

 

2013
חנה זוהר - מייסדת עמותת "קו לעובד"

 

מייסדת עמותת "קו לעובד" זכתה בפרס על מפעל חיים ועשייה רבת שנים. זוהר, בת ה- 65 מתל אביב, חוותה הלנת שכר כשעבדה כחדרנית במלון. כשהחליטה להקים את עמותת "קו לעובד", לתיקון עוולות כנגד עובדים, מימנה את הפעילות ממשכורתה כקלדנית. בכיתות רגליים ובעבודה קשה, חוללה מהפך ביחס לעובדים הזרים. "קו לעובד" נלחמת בניצול עובדים ושלילת זכויות בסיס על ידי מעסיקיהם, היא מייצגת את הנפגעים מול הרשויות – הגירה, משטרה וכו' ובשנות פעילותה נזקפים לזכותה מאות ואלפי מקרים של סיוע לעובדים במצוקה ובקידום מעמדם השוויוני בחוקים ובפסיקות בתי משפט.