Demo

hanna
 

2015
ד״ר חנה קהת - עשייה רבת שנים 

 

ד"ר חנה קהת, ייסדה וניהלה החל משנת 1998 את  'קולך' תנועה פמיניסטית דתית, הנאבקת למען שוויון זכויות של נשים בדת. קהת הובילה את נשים דתיות וחרדיות למאבק על קולן הייחודי. ארגון 'קולך' בהנהגת קהת התפרסם כמוביל מאבקים נגד הפליה, הדרה ופגיעה בנשים בשם הדת. הארגון מציע פתרונות לשוויון נשים בנישואין ובגירושין, בחיי הדת והרוח, בבתי הדין הרבניים ובהנהגה הדתית. קהת גם התחילה במאבק נגד אלימות מגדרית ומינית בחברה הדתית ומקדישה זמן רב לטיפול בבעיות כלליות הנוגעות למצבה של האישה בחברה הדתית, לרבות טיפול במקרים פרטיים של מצוקות קשות של נשים, בעקבות פגיעות מיניות או סרבנות גט וכדומה.