Demo

yinon
 

2016
פרס רפפורט לחוקר צעיר - ד״ר עידו עמית

 

ריצוף הגנום האנושי הסתיים לפני יותר מעשור ועורר ציפייה לחיזוי מדויק של מחלות וגורמיהן. השאלה החשובה, מדוע כאשר רצף כל הגנום פרוש לפנינו קשה כל כך לצפות ולרפא את הופעתן של מחלות מורכבות כמו סוכרת, יתר לחץ דם וכמובן סרטן, נותרה פתוחה. מחקרו של ד"ר עידו עמית ממכון וייצמן למדע, עוסק בגילוי עקרונות הבסיס של תפקוד ורגולציה בגנום האנושי וכיצד הם משפיעים על בריאות ועל תחלואה, בדגש על יצירת תאי הדם ופעולת מערכת החיסון.

המחקר נוגע לשאלות יסוד בביולוגיה, ואלה יתורגמו בהמשך לטיפולים חדישים בתחום המחלות האוטו-אימוניות, מחלות מוח ניווניות וסרטן. ד"ר עמית ידוע בקרב הקהילה המדעית כמוביל בתחום המחקר החשוב "גנומיקה של מערכת החיסון והדם (immune genomics)״, שמטרתו לאתר ולהנדס רצפים בגנום שיש להם חשיבות בתפקוד מערכת הדם (תאי הדם הבוגרים) ובתפקוד מערכת החיסון. בנוסף, הוא פיתח מודלים חדשניים שמסייעים במחקרים בתחום הרגולציה של הגן ותגובות חיסוניות.

השיטות החדשות למיפוי "תוכנית הבקרה הגנטית", שפיתח ד״ר עמית, פותחות אפיקים חדשים למדידת תהליכים ביולוגיים ולהבנתם והיא אמורה לסייע בעתיד להבנת שיבושים במתגי הבקרה שמתבטאים במחלות. לפעילות מערכת הבקרה השפעה ישירה על מחלות רבות, והבנתה עשויה להביא לידי יצירת תרופות חדשות. פענוח עקרונות פעולת המתגים יאפשר לנבא את סיכוייו של אדם לחלות, או להיות בעל תכונות ייחודיות, רגישות לתרופות ועוד.  

במצב עתידי, שבו תפוצח רגולציית בקרת הגנים ותפקודם, תושג שליטה במוטציות (שינויים בקוד הגנטי) שגורמות מחלות בגנים עצמם, יתאפשרו יישומים מרחיקי לכת בנושא האבחון הרפואי, וכמובן ב"רפואה המותאמת אישית" – טיפול תרופותי מדוייק המותאם לכל חולה בהתאם למבנה הגנטי שלו ולמחלתו.

למחקריו פורצי הדרך של ד"ר עמית בתחום הגנומיקה של תא בודד במערכת יצירת תאי הדם ומערכת החיסון יש השלכות מיידיות בטיפול במחלות רבות, עם פוטנציאל להגדיר סמנים, תאי מטרה ומסלולי העברת אותות חדשים שההפרעות ההמטולוגיות השונות פוגעות בתפקודם התקין. מחקריו יוצרים גישות חדשות לאימונותרפיה (הפעלת מערכת החיסון), שהן תרופות העתיד למיגור סרטן ומחלות מוח ניווניות.