Demo

ruthp
 

2017
עשייה נשית רבת שנים – עו"ד אירית רוזנבלום

 

עורכת הדין רוזנבלום משפטנית יזמית ופילוסופית, יצרה מרחב משפטי חדש בו הזכות האוניברסאלית למשפחה היא חלק בלתי נפרד מהמשפט האזרחי והדין הנוגע לזכויות האדם בישראל. בשנת 1998 ייסדה רוזנבלום את ארגון משפחה חדשה, המיישם בפועל את השקפת עולמה ודרכה המקצועית. על ידי יצירת אלטרנטיבות אזרחיות לדילמות הנוגעות למעמד אישי בישראל שינתה רוזנבלום את פני החברה והמשפחה הישראלית והישגיה בתחום פורצי דרך הן באשר לתפישה הכוללת של המושג המשפטי "משפחה" והן  ביחס לכל הזכויות הנובעות ממנו.
היבט מרכזי בפעילותה של רוזנבלום למען זכויות המשפחה נובע מהצלחתה ליצור אלטרנטיבות אזרחיות ופתרונות משפטיים יצירתיים למי שלא יכלו עד כה, ליהנות מחיי משפחה מקובלים המאפשרים להם לקבל הגנה משפטית כגון: משפחות חד הוריות, בני זוג שנבצר מהם להינשא על שום היותם בני דת כזו או אחרת, בני זוג מאותו מין, בני זוג פסולי חיתון על פי ההלכה ואחרים. הארגון טיפל עד היום בלמעלה מ 100,000 משפחות בישראל והעניק להם את היכולת לנהל חיי משפחה מוכרים ומכובדים. את רעיונותיה החדשניים יישמה עו"ד רוזנבלום באמצעות "מוצרים משפטיים" שפיתחה ועליהם זכתה בפרסים ובהכרה בין לאומיים. בין המוצרים המשפטיים ניתן למנות את "תעודת הזוגיות™ פתרון ייחודי לנישואים אזרחיים בישראל, "תעודת הנצח™ - המהווה שילוב של צוואה כתובה ומצולמת וצוואה ביולוגית™  - מסמך אנושי המשמש צוואה ביחס לתאי הפריון של האדם (והארגון מחזיק את בבנק הצוואות הביולוגיות™ היחיד בעולם). אירית יצרה שיח ציבורי חדש בישראל ביחס לשאלת הזכות למשפחה ובחשיבות הגדרת זכויותיהם של התאים המשפחתיים החדשים שנוצרו בעידן המודרני.