Demo

ruthp
 

2016
ד"ר ג'נאן פראג' פלאח - עשייה רבת שנים

 

בת העדה הדרוזית, מרצה בכירה במכללה הערבית לחינוך בחיפה, חוקרת באוניברסיטת חיפה, יו"ר הועדה האקדמית במכללת הגליל בית לוחמי הגטאות ומרכז אקדמי לשימור בעכו מטעם שותפות 2000 , יועצת ראש העיר עכו למעמד האישה ופעילה במרכז גולדה מאיר בחיפה, הפועל מטעם משרד החוץ לקידום פעילות נשים מארצות עולם השלישי וכותבת הספר "האישה הדרוזית" הדן במעמדה של האישה הדרוזית בחברה, בדת ובהלכה הדרוזית בכלל ובישראל בפרט.
בהתאם למוטו האישי שלה שלפיו אם מאמינים במשהו יש ליצור מעגלים של אנשים ולחבר ביניהם עד להשגת המטרה, יסדה ומנהלת משנת 2003 את עמותת "חזון נשות עכו״. בעמותה פעילות נשים יהודיות וערביות העושות למען קידום מעמד האישה בעכו ובצפון. מוטו העמותה הינו "האישה נותנת חיים" ובתרגום מעשי של הרעיון: העלאת איכות החיים, מתן חינוך מתאים, העצמה של הנהגה נשית ועידוד נשים באשר הן. כמו כן פועלת העמותה לקירוב לבבות בין שני העמים. לאחרונה הובילה העמותה פרויקט, ראשון מסוגו בארץ, לתמיכה בחולי סוכרת ערבים ויהודים.
מתוך אמונתה כי בכוחן של נשים להוביל מהלכים ולשנות את גורל האנושות לטובה הקימה ד"ר פראג' פלאח גם את 'בית האישה לשלום' בעכו, המהווה מרכז לתרבות, מחקר ואמנות וחותר לקידום פעילות נשים באזור הצפון.