Demo

krispel2
 

2008
פרס לאמן ישראלי צעיר - יוסף קריספל

 

יוסף קריספל יליד 1974, בוגר האקדמיה לאמנות "בצלאל" ותכנית לימודי ההמשך של "בצלאל" בתל אביב. עבודתו מאופיינת בדימויים מן המוכן: צילומים, איורים לספרי ילדים, איורים מתוך אנציקלופדיות ורפרודוקציות של יצירות אמנות (ציורי התנ"ך, "אלביס" של אנדי וורהול, פיסול קלאסי דוגמת הפסל  "לאוקון"). ציוריו מיטלטלים בין ערגה לעולם מושלם, מובנה ועקבי, שמעלה בזכרונו את המאה ה- 18, לבין עולם מפורק, חרב ותלוש, הבנוי על יסודותיו המעורערים של הפוסט-מודרניזם. ההשתוקקות לשלמות מחד והמודעות לתבוסתנות קיומית מאידך רוקמים "פאזלים" המעידים על רעב שלא יודע שובע לדימוי נעלם, וגם על שברי דימויים שאיבדו כל שייכות לשלם שממנו נקטפו ואליו כבר לא יוכלו לשוב. המכנה המשותף לכל הדימויים התלושים הוא עצם הציור עצמו, עצם פעולת הציור. פעולת ציור זו כמו מנסה להחזיר לחיים דימויים העומדים על סף היעלמות ונתונים בחרדת אובדן, וחיותם היא סמן לתשוקה האנושית על כל תאוותיה וסיוטיה, אשר מהם האנושות חפצה להתעורר מאז ראשית ימיה. או בלשונו של קריספל: "לצייר הכל שוב, מחדש, ללא היררכיה, כאינדקס של מידע שתומצת".

אתר הבית של יוסף קריספל