Demo

keren
 

2014
קרן שמש פרלמוטר - זוכה בראשית דרכה

 

עו"ד קרן שמש פרלמוטר מייסדת ויו"ר עמותת "איתך-מעכי" - משפטניות למען צדק חברתי, ששמו לעצמן מטרה לקדם צדק חברתי לנשים בישראל. העמותה מתמקדת בפעילות למען אוכלוסיית הנשים מהשכבות המוחלשות לכלית וחברתית ופועלת משלושה סניפים: באר שבע, חיפה ותל אביב. כיושבת ראש העמותה, קרן מסייעת לנשים בישראל להיות מיוצגות בצורה משמעותית ולהשמיע קולן בבתי המשפט, במשטרה ובמוסדות ממשלתיים ומעניקה ייצוג משפטי הולם לנשים הנזקקות לו באשר הן.

לחצו כאן לאתר עמותת "איתך-מעכי"