Demo

 

2013
מונא אל חבנין - מייסדת עמותת "נסיכת המדבר"

 

מייסדת עמותת "נסיכת המדבר" – זכתה בפרס על פעילות רבת שנים. בגיל 28, בהיותה אם לחמישה ילדים קטנים ובהיריון, נאלצה מונה אל חבנין להתגרש, בשל סכסוך משפחתי ועמדה לאבד את החזקה על ילדיה. אחרי שניצחה במלחמתה הפרטית, החליטה להילחם למען נשים אחרות והקימה את עמותת "נסיכת המדבר", הפועלת נגד ריבוי נשים, נלחמת באלימות נגדן ומסייעת לכל מי שזקוקה לכך. העמותה פועלת לקידום מעמדה של האישה הבדואית בחברה המסורתית ובחברה הישראלית, על ידי הקניית כלים אקדמיים ותעסוקתיים לנשים שנקלעו לקשיים ולמצוקה. העמותה פועלת בעיקר למען  בדואיות באזור הנגב.