Demo

 

2007
פרס לאמן ישראלי צעיר - נטעלי שלוסר

 

נטעלי שלוסר ילידת 1979, בוגרת האקדמיה לאמנות "בצלאל". הציורים של נטעלי שלוסר מחזיקים בקשרים אמיצים עם העולם החיצוני של החוויה והחומר, ובתוך כך מגלמים ומגלים בו־זמנית את הפנטסטי ואת הקונקרטי. נושאי ציוריה הם פורטרטים של נשים ושל אנשי מקצוע הסגורים בתוך עולמם ועיסוקיהם האניגמטיים; ונופים סוריאליסטיים בצבעים אפורים וחומים. בציורי השמן שלה הגבולות בין החוץ והפנים הופכים לנזילים, מיטשטשים ונפרצים: חוץ ופנים של הגוף, של הארכיטקטורה, של העיר והכפר, של מצבי חלום ועירות המתערבים זה בזה. וכך, עצי הפרי בציוריה אנתרופומורפיים ומדממים, שמיים מתחלפים בתקרה, ואור טבעי מתחלף בתאורה מלאכותית. בעולמה של שלוסר פנטזיה עכשווית, עירונית והזויה, חוברת למסורת ציורית עתיקת יומין ולאיקונוגרפיה של תולדות האמנות.