Demo

nurit david profile
 

2006
פרס לאמן ישראלי בכיר - נורית דוד

 

נורית דוד ילידת 1952, למדה במדרשה למורים לאמנות, רמת-השרון ולאחר מכן לימדה במדרשה למורים לאמנות (כיום מכללת בית-ברל) ובמחלקה לאמנות באקדמיה לאמנות "בצלאל". הטקסט והדימוי הם מרכיבים עיקריים ביצירתה, אף שבאמצע שנות ה־90 נותק הטקסט מהעבודה החזותית והוא מלווה אותה כסיפורים עצמאיים. בציוריה, שהם סיפור של רומן משפחתי, מגלים שתי קבוצות: ציורים נופיים בפורמטים רוחביים שאופיָים הרמוני ואופטימי, ותיאורי גוף בפורמט אנכי אשר אופיים מטריד ופסימי. בשינוי הגדול שחל ביצירתה, ניכרת פניה אל הציור האשלייתי, כשוויתרה על המודרניזם השטוח לטובת פיגורטיביות מסורתית יותר. הציורים עזים, עשירים והיא משלבת בהם סגנונות ציור שונים על אותה יריעת בד, עם נגיעות של אמנות אסייתית מחד ולפופ-ארט מאידך.

אתר הבית נורית דוד