Demo

oren eliav
 

2010
פרס לאמן ישראלי צעיר - אורן אליאב

 

 אורן אליאב 1975, בוגר האקדמיה לאמנות "בצלאל" ותכנית ה MFA-של האקדמיה לאמנות "בצלאל" בתל אביב.

יצירתו של אורן אליאב היא רבת פנים ורבדים אך בבסיסה עומדת מחויבות עמוקה למדיום הציור, על המטען ההיסטורי שלו והאפשרויות הגלומות בו בהקשר של האמנות וההגות העכשווית. 

ציוריו של אורן אליאב עוסקים ביחסים המנטאליים והפיזיולוגיים שבין הצופה לציור. הציורים נוכחים כטריטוריה מתעתעת שבה הידע התרבותי ופעולת הראייה הפיזית מתחרות על מקומן בתודעתו של הצופה וככאלה הן מסוגלות להציג הן את האשליה והן את ההתפכחות ממנה. בעודו בוחן דימויים דתיים ותופעות אופטיות כפי שהם מתבטאים במדיום הציור, הוא חושף שוב ושוב את היחסים המורכבים והמתוחים שבין "לראות" ו"להאמין".

 

לעמוד הגלריה של אורן אליאב