Demo

Ruth
 

2014
רות דיין - מפעל חיים

 

גב' רות דיין, ילידת 1917 זכתה בפרס רפפורט על פעילותה החברתית המגוונת ורבת השנים. בשנת 1954 גב' דיין הקימה את חברת ההלבשה והרקמה "משכית", שנועדה לספק מקומות פרנסה לעולים חדשים ולאוכלוסיות מוחלשות. בבגדי החברה שולבו דוגמאות של עדות ועמים שונים כמו בדואים, פלסטינים, דרוזים ותימנים. בשנת 1967 ייסדה את המועצה "יש דין" - מתנדבים בעד זכויות האדם. במשך עשרות שנים הקימה והייתה פעילה בארגונים רבים שפועלים לשינוי בחברה הישראלית.