Demo

ruthh
 

2016
פרופ' רות הלפרין-קדרי  - אות כבוד לאישה מעוררת השראה 

 

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ילידת רמת גן ואם לארבעה ילדים, הינה פרופ' חברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, בעלת תואר שני ושלישי מביה"ס למשפטים של אוניברסיטת ייל וזוכת מלגת פולברייט. עומדת בראש המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, בפקולטה למשפטים באוניברסטית בר אילן, אותו ייסדה ב-2001. חברה מזה עשור בוועדת המומחים הבינ"ל של האו"ם במסגרת האמנה לביעור אפליה נגד נשים (CEDAW). חוקרת ומפרסמת בכתבי-עת בארץ ובחו"ל בתחום דיני המשפחה, פלורליזם משפטי, פמיניזם והלכה ומפרסמת הספר Women in Israel. כמשפטנית פמיניסטית המחויבת גם לעולם ההלכה, שמה לעצמה הלפרין-קדרי יעד לצמצם את אי השוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל, ובכך להביא לשינוי במעמדן של הנשים בתחום יחסי דת ומדינה.

יוזמת חקיקה כדוגמת תיקון לחוק יחסי ממון בין בני זוג, המאפשר חלוקת הרכוש בין בני זוג גם בטרם מתן הגט; העלאת גיל הנישואין בישראל מ-17 ל-18; וכן פרסום קבוע של פסקי-דין רבניים על מנת לקדם שקיפות בבית-הדין הרבני.
בהיותה דמות מופת לאשת אקדמיה המחויבת לעשייה ציבורית חברתית: משפטנית פמיניסטית, לוחמת זכויות נשים ועל נכונותה לעמוד באומץ  בחזית הנעת שינוי חברתי מול הממסד, תוך כדי הובלת המאבק באמצעות המשפט לשם קידום מעמדן של נשים בישראל ולצמצום אי השוויון המובנה בדיני המשפחה היו הסיבות להענקת אות של כבוד לאישה מעוררת השראה לפרופ' הלפרין-קדרי.

מעבר ליוזמות החקיקה, הקליניקה של מרכז רקמן שהקימה מעניקה ייצוג משפטי לנשים המצויות במצוקה נפשית עמוקה הנובעת מן המשבר המשפחתי והזוגי אותו הן חוות וממצבן הסוציו אקונומי הירוד.

מעבר לכך העמידה פרופ הלפרין קדרי דורות של נשים שהתחנכו באוניברסיטה ובקליניקה לחשיבה חדשה על יכולתן של נשים להביא לשינוי גם במקומות שבהם קיים אי שוויון מובנה ומתקיימת  הדרה של נשים מהמרחב הציבורי.
פעילותה הבינלאומית במסגרת ועדת המומחים הבינלאומית של האו"ם לביעור אפלייה נגד נשים (CEDAW) הביאה כבוד למדינת ישראל ולנשות ישראל והחברות שלה בוועדה בקדנציה שלישית היא חסרת תקדים למועמדת מטעם ישראל.
למרות גילה הצעיר של פרופ רות הלפרין קדרי היא הספיקה כבר לשמש מופת ודוגמא לנשים צעירות רבות, שלמרות הקשיים יש מקום לנשים בחברה בישראל, כולל בחברה הדתית, להצליח במאבקים חברתיים שמטרתם להביא לשוויון מגדרי במדינת ישראל.
השפעתה על עולם האקדמיה המשפטית ועל עולם המעשה עצומה, והעובדה שכיום כבר יש קהילה שהטמיעה חשיבה ביקורתית ופמיניסטית בדיני משפחה נזקפת במידה רבה לפועלה החלוצי של פרופ' הלפרין-קדרי בזירה.