Demo

 

2010
פרס לאמן ישראלי בכיר - שרון פוליאקין

 

שרון פוליאקין ילידת 1964, בוגרת האקדמיה לאמנות "בצלאל" ומשנת 2007 מכהנת כראש החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה. מ-1987 ועד 2006 עבדה כדפסית-אמנית בסדנת ההדפס בירושלים, ושמה יצא למרחוק כמומחית באמנות התחריט. היא מעבירה את קווי המתאר של הדימויים אל בדי הציור רוויי הצבע שלה, במגוון שיטות תיווך שהיא ממציאה, בבחינת יחסי גומלין בין ציור והדפס. תפיסתה את עצמה כ"פועלת של ציור", כמי שאמורה ללחוץ בכוח את המכבש אל משטח הנייר, מטעינה את הציור שלה במתח מרכזי – המתח שבין הפעולה הפיזית לבין פוטנציאל הופעתו של הרוחני. ברווח הזה מתרחשת אמנותה של שרון פוליאקין, שם היא בונה לעצמה דגמים ומתבוננת בהם ממושכות.

ראיון עם שרון פוליאקין