Demo

tal mazliach size
 

2009
פרס לאמן ישראלי בכיר -     טל מצליח

 

טל מצליח ילידת 1961, בוגרת בית הספר הגבוה לציור ''קלישר'' בתל אביב. ציוריה בנויים ככתבי חידה שהצופה נדרש לפענח. מבעד למעטה הצבעוני, מוסווה שפע רב של דימויים, דמויות וסמלים וטמונים בו משפטים המתלכדים לעולם ציורי ורגשי גדוש ומורכב. בציוריה מתקיים מתח תמידי בין גילוי לכיסוי, בין חלק לשלם, בין נאיבי למודע לעצמו, בין שורה של תכנים השזורים אלה באלה. מצליח מתגוררת ופועלת בכפר עזה, מקום פסטורלי אך מאוים, נוכח המציאות הפוליטית  המורכבת של החיים ליד הגבול. תחושת החרדה הקיומית מחלחלת לתוך ציוריה, גולשת מהחוץ אל הפנים, מתפשטת על פני המצע הציורי, וזורעת בו תחושת אי שקט תמידי.