Demo

חדשות ועדכונים

פרופ' חרמונה שורק, זוכת פרס רפפורט לחוקר ביו־רפואי בכיר לשנת 2015, על מחקרה בתחום המיקרו רנ"א. פירסמה מחקר חדש ובו גילוי הקשר הביולוגי בין מצבי דלקת, תגובות לחץ והשמנה.
מהפכת ריצוף הגנום האנושי בתחילת שנות האלפיים הכתירה שני גיבורים ראשיים – הדנ"א (DNA) והרנ"א (RNA). דנ"א, החומר הגנטי בכל תא בגופנו, משמש תבנית ליצירת רנ"א, וזה, בתורו, יוצא מגרעין התא ומשמש תבנית ליצירה של חלבונים. בתווך נמצא המיקרו-רנ"א (microRNA), שבתחילה הוגדר כתוצר של דנ"א "זבל", אך עם השנים והתעמקות המחקר שודרג לרמת "פיקוד העורף" בשל תפקידו בפיקוח ובקרה על תהליך ייצור החלבונים הנגזר מהפעילות הגנטית.
המיקרו-רנ"א פועל כבלם בייצור החלבונים שמרכיבים את גופנו. מולקולות הרנ״א הזעירות, שגודלן כאחוז אחד מגודלו של גן ממוצע, מזהות רצפים קצרצרים בתוצרי הרנ"א של הגנים המקודדים לחלבונים, מתלפפות סביבם ומצמצמות את יכולתם להיתרגם לחלבונים המרכיבים את גופנו. מיקרו-רנ"א יחיד מסוגל לעמעם תגובה ביולוגית מורכבת, למשל תגובת דלקת או חלוקת תאים. 
משפחת המיקרו-רנ"א כוללת לפחות 2,000 גנים, שהמגוון שלהם ותפקידיהם נמצאים בעלייה מתמדת לאורך האבולוציה. פרופ' חרמונה שורק מהאוניברסיטה העברית בירושלים, חוקרת את פעילותם ותכונותיהם של המיקרו-רנ"א וההשפעה שיש להם על תפקודי המוח. 
"כיום ידוע שיש קשר בין הפיזי לנפשי, בין הגוף למוח, ומחקרים מראים כי טראומה נפשית משפיעה על מבנה הגנים. במצבי לחץ וחרדה נוצרת תגובה דלקתית ועולה באופן קיצוני רמת הביטוי של  סוגי המיקרו-רנ״א מבקרי הדלקת במוח וגם במעי, כך למשל מצבם של חולים במחלת קרוהן עלול להחמיר בתנאי לחץ" מסבירה פרופ' שורק.רבים מהמיקרו-רנ"א נחקרו על ידי קבוצות מחקר שונות בהקשר למצבי לחץ או דלקת או השמנה, אבל ללא בחינה של הקשר בין התופעות. במחקרה האחרון שפורסם בכתב העת "Trends in Molecular Medicine",  מצאה פרופ' שורק סוגי מיקרו-רנ"א רבים המגיבים גם למצבי לחץ וגם להשמנה. "בעבר חקרנו את הקשר בין ביטוי של מיקרו-רנ"א למצבי לחץ והראינו שיש לכך רקע תורשתי אבל גם סביבתי. היום הוספנו למשוואה את תופעת ההשמנה, שהיא המגפה של העולם המודרני, ומסתבר שלמצבי לחץ יש השפעה גם בהקשר הזה". 
המחקר, שפורסם במגזין Cell, מראה שאחדים מן המיקרו-רנ"א הפועלים במצבי לחץ וחרדה לדיכוי התגובות הדלקתיות, גם מעודדים תהליכי השמנה. עוד התברר כי בבני אדם שונים, רמת הביטוי של סוגי המיקרו-רנ"א מבקרי ההשמנה תלויה במידה שונה בתורשה ובחשיפה למצבי לחץ וחרדה. "לגילוי הזה יש ערך אבחנתי שכן הגנים למיקרו-רנ”א ניתנים לעיכוב על ידי תרופות מבוססות דנ”א. כך  שמדובר בעקרון שיש לו גם השלכות מעשיות," פרופ' שורק הסבירה.
על ידי יצירת תרופות בעלות רצף רנ"א סינטטי הפוך ניתן לחסום את המיקרו-רנ"א הטבעיים, וכך לרפא מחלות גופניות ונפשיות. המחקר פורץ הדרך של פרופ' שורק כבר משמש בסיס לתרופה ניסיונית הנמצאת בפיתוח לטיפול במחלת קרוהן; בנוסף, במסגרת מרכז המצוינות הישראלי למצבי טראומה, בוחנת המעבדה אם מדידת רמת המיקרו-רנ״א עשויה לספק מדד אובייקטיבי לאבחון טראומות נפשיות, כדוגמת הלם קרב וטיפול בהן.