Demo

חדשות ועדכונים

6.2.2018

בצער רב, אנו מודיעים על פטירתה של הגב' רות רפפורט ז"ל, אשר הלכה אתמול לעולמה כשהיא מוקפת בבני משפחתה.
טקס הענקת פרסי רפפורט לשנת 2018 אשר תוכנן להתקיים ב-11 במרץ יידחה למועד מאוחר יותר.
הודעה נפרדת תצא בהמשך.