Demo

חדשות ועדכונים

6.2.2018

בצער רב, אנו מודיעים על פטירתה של הגב' רות רפפורט ז"ל, אשר הלכה אתמול לעולמה כשהיא מוקפת בבני משפחתה.
טקס הענקת פרסי רפפורט לשנת 2018 אשר תוכנן להתקיים ב-11 במרץ יידחה למועד מאוחר יותר.
הודעה נפרדת תצא בהמשך.

פרופ' רות הלפרין קדרי, זוכת אות כבוד פרס רפפורט לאישה מעוררת השראה לשנת 2016, ראש מרכז רקמן וחברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן זכתה השנה באות אבירת איכות השלטון בתחום האקדמיה. 
בכך מצטרפת פרופ' הלפרין קדרי לרשימת אנשים שבשנה האחרונה היו למופת ברשויות השלטון ובתחום האזרחי, שהובילו מאבקים חברתיים, נלחמו למען המנהל התקין וסייעו לבצר את הדמוקרטיה הישראלית.