Demo

חדשות ועדכונים

6.2.2018

בצער רב, אנו מודיעים על פטירתה של הגב' רות רפפורט ז"ל, אשר הלכה אתמול לעולמה כשהיא מוקפת בבני משפחתה.

הגב' רפפורט ז"ל היתה הכוח המניע מאחורי טקס פרסי רפפורט ועל כן בשנת 2018 הטקס לא יתקיים.

נשוב למסורת הטקס בשנה הבאה.

מודים לכם על התמיכה,
קרן ברוך ורות רפפורט

פרופ' רות הלפרין קדרי, זוכת אות כבוד פרס רפפורט לאישה מעוררת השראה לשנת 2016, ראש מרכז רקמן וחברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן זכתה השנה באות אבירת איכות השלטון בתחום האקדמיה. 
בכך מצטרפת פרופ' הלפרין קדרי לרשימת אנשים שבשנה האחרונה היו למופת ברשויות השלטון ובתחום האזרחי, שהובילו מאבקים חברתיים, נלחמו למען המנהל התקין וסייעו לבצר את הדמוקרטיה הישראלית.