Demo

חדשות ועדכונים

פרופ' רות הלפרין קדרי, זוכת אות כבוד פרס רפפורט לאישה מעוררת השראה לשנת 2016, ראש מרכז רקמן וחברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן זכתה השנה באות אבירת איכות השלטון בתחום האקדמיה. 
בכך מצטרפת פרופ' הלפרין קדרי לרשימת אנשים שבשנה האחרונה היו למופת ברשויות השלטון ובתחום האזרחי, שהובילו מאבקים חברתיים, נלחמו למען המנהל התקין וסייעו לבצר את הדמוקרטיה הישראלית.