Demo

חדשות ועדכונים

6.2.2018

בצער רב, אנו מודיעים על פטירתה של הגב' רות רפפורט ז"ל, אשר הלכה אתמול לעולמה כשהיא מוקפת בבני משפחתה.

הגב' רפפורט ז"ל היתה הכוח המניע מאחורי טקס פרסי רפפורט ועל כן בשנת 2018 הטקס לא יתקיים.

נשוב למסורת הטקס בשנה הבאה.

מודים לכם על התמיכה,
קרן ברוך ורות רפפורט