Demo

garboz
 
 

2016
פרס לאמן ישראלי צעיר - יפעת בצלאל

 

יפעת בצלאל (1975) סיימה את לימודיה לתואר בוגר באקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל בירושלים וכיום לומדת פילוסופיה יהודית לתואר מוסמך באוניברסיטת תל אביב. בצלאל, המתגוררת ועובדת בתל אביב, החלה להציג בשנת 2005 ומשתתפת בתערוכות רבות בארץ ובעולם ועבודותיה מוחזקות באוספים חשובים ברחבי העולם לרבות במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון, אוסף מנואלה ווירט' (שוויץ), אוסף אייזק קאיי (אנגליה), ומוזיאון תל אביב לאמנות.

הסביבות הרישומיות של יפעת בצלאל הן כעין מבני רישום או מופעי חלום. ניכר בהן המרכיב הניסיוני ופעמים רבות משולבים בהן דימויים נרטיביים שמקורם היסטורי וספרותי. בצלאל מותחת את גבולות הרישום. היא מתבססת על הרישום הקלאסי, עפרונות על נייר אך מרחיבה אותו ומשתמשת במדיה מעורבת: דיו, צבעי מים, שמן, גואש, הדבקות, נייר ועץ. ביצוע העבודות מדויק בין שמקור הדימוי בעולם הקלאסי ובין שמקורו בעכשווי. רבות מהעבודות מבוצעות בעפרונות גרפיט שסימניהם בהירים על סף היעלמות, מאופיינים בצמצום צבעוני. הקרנות הווידאו על מקצת העבודות חמקמקות כמופעי רפאים, צללי זיכרון או פנטזיה.
מופעי ילדות אכלסו את סדרות הרישומים המוקדמות של בצלאל: צמות קלועות ודמותה של אליס מהאיורים ב'הרפתקאות אליס בארץ הפלאות' ו'מבעד למראה' מאת לואיס קרול. הדמות המאוירת, מנותקת מהנרטיב המקורי משוכפלת וקטועה ויוצרת סצנות מורכבות. אליס של בצלאל מתוארת על סף עֵרוּת ונפילה לתוך תהום, לימבו, שער לשום מקום, מצב מעבר, שינוי שהוא מצב קבוע: "אם אליס מייצגת את היכולת להשתנות, אזי הרישום המסורתי שלה נראה כניסיון להיאחז ברישום, במה שהיה פעם מדד האיכות של יכולת אמנותית". (העיסוק במוטיב הראשים המכוסים בבד של האמן הסוריאליסטי רנה מגריט קשור גם כן לאותו מצב סף).
המסע דרך מחילת הארנב, המייצג מעבר ממימד למימד, הוּמר בפרויקט האחרון של בצלאל ("תולדות הפחד" שהוצג במוזיאון הנגב לאמנות) בחיזיון, ובו הקרנה על תכנית מדוקדקת של רצפת בית המקדש רשומה בעיפרון והיוצרת אשליה של רצפה הנפערת ושל חדירה לעומק המבנה. זהו שיאו של תהליך ארוך של האמנית לחקר התרבות העברית תוך התמקדותה בשיח פילוסופים יהודים אודות אי היכולת של האדם לתפוס את האל או לשוות לו צורה ובו זמנית להיות נוכח ולהשתוקק להתקרב אליו. העיסוק במבניים ארכיטכטוניים שמיימיים וגשמיים, החל מהמבנה המדוקדק של בית המקדש ועד למבנה השמיימי המועתק מהמבנה הארצי המקודש, המדובר רבות בספרות ההיכלות והמרכבה.

אתר האמנית יפעת בצלאל:   www.yifatbezalel.com